top of page

הפחתת טעויות אנוש ברישום ובמתן תרופות

מחלקת אשפוז בבית חולים, ובעיקר תחנת האחות הם מוקד במחלקה המתאפיין בעבודה בלחץ, ריבוי פניות של חולים, בני משפחה, מבקרים, יועצים מקצועיים, רמת רעש גבוהה והפרעה לריכוז.

הצוות הרפואי והסיעודי פועלים במציאות זו, תוך צורך בריכוז מקסימלי לקבלת החלטות, רישום מדויק של מינוני תרופות ותיעוד ברשומה הרפואית, כאשר כל טעות עלולה להיות מסכנת חיים.

מצאו דרך להפחית תקלות אלו, למשל על ידי ניבוי מקדים של מיהו איש הצוות הנמצא בסיכון מקסימלי לבצע טעויות (על סמך נתוני סוג המשמרת, עומס במשמרת, עונת השנה, מאפיינים ספציפיים של המטפל כמו ותק, נתונים פיזיולוגיים ועוד). במידה ונוכל לנבא מראש מטפלים בסיכון לטעויות, נוכל להזהירם, להגביר את תשומת ליבם, להחליפם במשמרת, וכדומה, על מנת להקטין סיכויים לטעויות.

bottom of page