top of page

מיטוב טיפולים כימותרפיים

מיטוב הטיפול בבחילות והקאות הנלוות לטיפולים כימותרפיים (CINV) בעזרת אפליקציה מבוססת אלגוריתמי טיפול ועקומות פינוי של תרופות

bottom of page